• nakliyat, nakliyat sitesi, nakliyatcılar, lojistik, hizmetleri, kargo, ev taşıma, evden eve taşıma, nakliyatcı, istanbul, ümraniye, nakliyat, evimi taşımak istiyorum

TPAO, sigorta hizmeti satın alacak

TPAO, sigorta hizmeti satın alacak
TPAO, tüm sevkiyatlarını ve ortaklıkça üretilen ham petrolün BOTAŞ’a ait Boru Hattı ile Hatay Dörtyol’a taşıtılması işini sigortalatacak.
ANKARA – Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), tüm sevkiyatları için “Nakliyat All-Risks Sigortası” ile ortaklıkça üretilen ham petrolün BOTAŞ’a ait Boru Hattı ile Hatay Dörtyol’a taşıtılması işi için “Yangın All-Risks, Hırsızlık, Terör ve 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası” satın alacak.

Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre TPAO, ortaklığa ait tüm sevkiyatların Nakliyat All-Risks Sigortası Hizmet Alımı işini açık ihale usulü ile ihale edecek. İşin süresi, 31 Aralık 2011 tarihinden başlamak üzere 1 yıl olacak.

İhaleye, Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri katılabilecek ve bu Hazine Müsteşarlığı’ndan belgelendirilecek. İhaleye, sigorta şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri teklif verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecek. Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalede, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ihaleye katılamayacak. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından, duyuruda yer alan ilgili belgeler ayrı ayrı verilecek.

İstekliler, teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecek.

İhale dokümanı, TPAO Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı ile Gümrük Sigorta ve Nakliyat Müdürlüğü’nde görülebilecek ve şartname bedeli olan 100 liranın ilgili hesaba yatırılması halinde aynı adresten temin edilebilecek.

Teklifler, 8 Aralık 2011 tarihine kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İhale saatine kadar ortaklığa ulaşmayan teklifler, değerlendirmeye alınmayacak.

İşin tamamı için teklif verilecek ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.

Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olacak.

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacak, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek.

Yangın All-Risks, Hırsızlık, Terör ve 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

TPAO ayrıca, ortaklıkça üretilen ham petrolün BOTAŞ’a ait Boru Hattı ile Hatay Dörtyol’a taşıtılması işi için “Yangın All-Risks, Hırsızlık, Terör ve 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası” da satın alacak.

Açık ihale usulü ile ihale edilecek sigorta hizmeti alımı işinin süresi, 31 Aralık 2011 tarihinden başlamak üzere 1 yıl olacak.

Plasmanın en az yüzde 50’si Londra, Kıta Avrupa ve/veya Amerika reasürörleri tarafından yapılacak. Plasman yapılan reasürörlerin yüzde 100’ünün Standart&Poors’a göre finansal güçlülük notlarının en az (BBB ) ve üstü kalitedeki veya A.M. Best’e göre finansal güçlülük notlarının en az (A-) kalite ve üstü kalitedeki reasürans firmalarına plase edildiğini gösteren orijinal veya fotokopi kotasyon mektupları ibraz edilecek.

Temin edilecek plasmanda lider reasürör ve diğer reasürörlerin kabul ettikleri hisse miktarları orijinal antetli kağıtları ve imzalarıyla veya orijinal antetli kağıtlarının fotokopisi ile ibraz edilecek ve teklif verme tarihinde teminatın asgari yüzde 50’si tamamlanacak. Bakiye plasmanın da yapılacağı taahhüt edilecek.

İhaleye, Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri katılabilecek ve bu Hazine Müsteşarlığı’ndan belgelendirilecek. İhaleye, sigorta şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri teklif verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecek.

Teklifler, 8 Aralık 2011 tarihine kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacak, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek.

Söz konusu ihaleler, 8 Aralık 2011 tarihinde, TPAO Genel Müdürlüğü, Makine-İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığında yapılacak.

Tagged with: , ,
Posted in Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

In Archive